Navigace

05.10.2015

Tajemství návrhu svítidla Hazy Day

Za vznikem nového svítidla stojí vždy konkrétní osoba. Designér do navrhovaného objektu vnáší kus své osobnosti. Čerpá při tom ze své představivosti a inspiruje se okolním světem, místem a okamžikem. Poznejme společně práci Uli Buddeho, jednoho z designérů společnosti Marset .

Sám Uli se označuje jako introvertní osoba, proto u něho nehledejme žádné extravagantní návrhy. Tvorba německého designéra Buddeho je charakteristická svým jemným až éterickým vzezřením. Jak sám říká, jeho objekty mluví klidných a tichým hlasem, stejně jako on. Zastává názor, že předměty by v interiéru měly souznít s jeho obyvateli. Inspiraci často čerpá z letmých okamžiků, které se pro nás již zdánlivě zevšedněly.

Svítidlo Hazy Day je inspirované závojem mlhy, která obklopuje pomalu vycházející slunce nad obzorem. Složitou úlohou bylo přenést tento těkavý moment do podoby skutečného svítidla. Řešení Uli našel v ručním pískování skleněného stínidla, které dovolovalo kontrolovat plynulý přechod mezi opálovou a čirou strukturou skla. Při pohledu na svítidlo tak ani nemusíte vědět, co bylo impulsem k navržení jeho tvaru, Hazy Day to svým provedením sdělí samo.

Prvotní návrh svítidla probíhá skicováním, při kterém se na papír zachytí základní myšlenky a tvar objektu. Poté se představa přenáší do počítačového modelu a vytváří se první trojrozměrné papírové modely. Následuje konzultace s experty v oblasti materiálového zpracování a výrobních procesů. Řeší se případné problémy návrhu a jejich vyřešení. Teprve poté se vytváří první prototypy samotného svítidla. Ručně se vyřeže dřevěná forma skleněného stínidla, které se následně fouká a dodatečně pískuje do podoby jemné struktury ranní sluneční záře. Detailu, který rozbíjí jednoduchost geometrického tvaru svítidla. I když od první skicy až po konečnou podobu objektu uteče dlouhá doba, satisfakcí pro Uli Buddeho je návrh svítidla, které lidem rozdává radost a oni jej pak brzy přijmou za své.