Navigace

18.06.2020

Light Works pomáhá Azylovému domu Gloria

Jsme velmi rádi, že jsme se stali partnery Azylového domu Gloria v Praze 5, který pečuje o matky s dětmi v těžkých životních situacích.

Matky samoživitelky patří k nejohroženějším sociálním skupinám. Na vině je malá vymahatelnost výživného, které dostává jen každá druhá samoživitelka a osamělost v péči o malé děti, která jim brání najít si dostatečně výdělečnou práci.

Azylový dům Gloria poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemohou bydlet jinde. Zároveň pomáhá řešit konkrétní životní překážky tak, aby se matky časem dokázaly osamostatnit.

Služby Domu vyhledávají jednak ženy, které v dětství nezažily fungující rodinu a chybí jim vzory od vlastních rodičů. Ty se učí sociální dovednosti, které jim pomohou najít a udržet si bydlení a práci, ale také zvládnout péči o děti.

Zároveň také matky v životní krizi (rozchod s partnerem, domácí násilí, požár aj.), které aktuálně přišly o střechu nad hlavou a nemají jiné zázemí.

Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi pomáhá Azylový dům Gloria svým klientkám načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života. A my jsme velmi vděční, že jejich činnost můžeme podporovat částkou 120 000 Kč ročně.

Více informací o Azylovém domě Gloria najdete zde.